Σας ενημερώνω ότι καμία σχέση δεν έχει με τον” Συνδεσμο Αγάπης” η κυρία που αυτή τη στιγμή, όπως πληροφορήθηκα από μέλος του συλλόγου μας, στην οδό Εθνικής Αντίστασης (πρώην Αννης Μαριας) μαζεύει χρήματα για να βοηθήσει κάποιο παιδί.
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η!!! Ο Σύνδεσμος Αγάπης δεν εχει καμία σχέση με αυτή την ενέργεια!