Πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε

Γίνετε μέλος του Συλλόγου μας και ενισχύστε μας με την εγγραφή μέλους και την ενεργή συμμετοχή σας.

Απευθυνθείτε στο Γραφείο του Συλλόγου μας για ενημέρωση σχετικά με το πώς μπορείτε να προσφέρετε τρόφιμα, ρούχα, υπηρεσίες προς το κοινό καλό και προς εκπλήρωση του έργου μας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε και έχετε τη δυνατότητα, καταθέσετε τη δωρεά σας στο λογαριασμό του Συλλόγου μας. Επίσης, στη μνήμη προσφιλών σας ανθρώπων ή αντί στεφάνου, το ποσό που επιθυμείτε. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν με κάθε διαφάνεια, αποκλειστικά για το φιλανθρωπικό μας έργο.