,

Πρακτικό εις μνήμη Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ  9/  06  – 9    2020 

 Στη Ρόδο σήμερα  ημέρα  Κυριακή  6  Σεπτεμβρίου  2020 και ώρα 18. 00 μμ στα γραφεία του Συλλόγου  << Σύνδεσμος Αγάπης >> οδός Παπαλουκά  στο κτήριο της 2ης ΥΠΕ , συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόσκληση της προέδρου κας  Ειρήνης Γιαλλουράκη-Καρακατσάνη σε  Έκτακτη συνεδρίαση , με μοναδικό θέμα  στην ημερήσια διάταξη :
 “τον θάνατο του εκλεκτού μας μέλους Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη , θεολόγου.”

Παρόντα είναι  όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Η Πρόεδρος κα Ειρήνη Γιαλλουράκη-Καρακατσάνη, ο Αντιπρόεδρος κος Σταύρος Κρητικός, o Γραμματέας κος  Κων/νος Χατζημαλωνάς, η βοηθός Γραμματέα και υπεύθυνη Εκδηλώσεων κα Σέβη Νικολάου-Ηλιοπούλου, ο Ταμίας κος Χρήστος Παπαφιλίππου, Βασίλης Ζερβός και τα Μέλη κα Διονυσία Μεταξωτού υπεύθυνη Ιματισμού, η κα Γεωργία Μάγκου Υπεύθυνη Ιματισμού και ο κος Φαρμακίδης Ευστάθιος υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

   Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία η Πρόεδρος, κα Ειρήνη Γιαλλουράκη-Καρακατσάνη έλαβε τον λόγο και βαθιά συγκινημένη ανακοίνωσε στα μέλη του Δ.Σ. τον θάνατο του εκλεκτού μας μέλους Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη , θεολόγου.

   Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης ήταν ένα από τα εκλεκτά μέλη του Συνδέσμου Αγάπης, πάντα πρόθυμος να προσφέρει τις Θεολογικές του γνώσεις και όποια βοήθεια είχαμε ανάγκη .Ήταν συχνά ομιλητής στις εκδηλώσεις μας και σύμβουλος σε κάθε θέμα που ζητούσαμε την βοήθειά του.

   Η απουσία του θα είναι αισθητή σε όλους μας. Μας παρηγορεί η ιδέα  ότι θα έχει μια ξεχωριστή θέση στα δεξιά του Θεού που τόσο πιστά υπηρέτησε ως θεολόγος αλλά και ως άνθρωπος .

   Η μνήμη του ας είναι αιωνία.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την δυσάρεστη αυτή ανακοίνωση και λόγω του ότι δεν μπορεί να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία λόγω covid 19 αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

  1. Να συλλυπηθεί με επιστολή την οικογένειά του εκλιπόντος.
  2. Να διαθέσει στη μνήμη του το ποσό των 200,00 ευρώ για την ανακούφιση απόρου συμπολίτη μας.
  3. Να αναρτηθεί το παρόν στα Μ.Μ.Δ. του συλλόγου μας.

    Μετά από αυτά κλείνεται η παρούσα έκτακτη συνεδρίαση  του Διοικητικού  Συμβουλίου και υπογράφεται ως εξής:

         Η       ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη  Γιαλλουράκη – Καρακατσάνη                      Κωνσταντίνος Χατζημαλωνάς

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Σταύρος Κρητικός 

Βασίλης Ζερβός

Χρήστος Παπαφιλίππου

Σέβη Νικολάου- Ηλιοπούλου

Διονυσία Μεταξωτού 

Γεωργία Μάγκου

Φαρμακίδης Ευστάθιος